KSA reisiblogi: külastasime ühte Ukraina suurimat silmakliinikut Odessas

Külastasime KSA Silmakeskuse meeskonnaga Filatovi nimelist Silmahaiguste Instituuti Odessas, Ukraina turismimekas Musta mere ääres. Uurisime sealsete kolleegide kogemusi, mis on oluliselt mahukamad kui meil: numbrid 15 000 patsienti aastas ja 475 statsionaarravi kohta räägivad enda eest. Kuidas nad seda teevad?

Ukraina külalislahkus – legendaarne, aga ikka nii südantsoojendav 

Kui Odessas lennukist maha astusime, tervitas meid soe oktoobrituul. Kolleegid võtsid meid aga lennujaamas vastu veel soojemate naeratustega.

Jõudes bussiga Filatovi nimelisse Silmahaiguste Instituuti, ühte suurimasse silmakliinikusse Ukrainas, kogesime esimese asjana Ukraina külalislahkust. Meie saabumiseks oli kaetud lookas laud ning pärast kõhutäidet viidi meid ettevalmistatud ekskursioonile läbi kliiniku üheksa osakonna.

Nii kohtusimegi järgnevate tundide jooksul eri valdkondade arstide ja professoritega, kes olid aega võtnud, et rääkida oma tööst ning vahetada teadmisi-kogemusi KSA silmakirurgi, optometristide ja meditisiiniõdedega.

Aeg x patsientide hulk = kogemus

Filatovi Silmakliinik on musternäide sellest, kuidas kasutada efektiivselt ära ajaga kristalliseerunud kogemusi.

1936. aastal kliiniku loonud Dr. Vladimir Petrovich Filatov oli üks maailma esimestest sarvkesta siirdamise operatsiooni väljatöötajatest – ta tegi oma esimese siirdamise juba 1912. aastal!

Tänaseks on instituut tipptasemel oftalmoloogiliste uuringute keskus, kus töötab üle 800 inimese. Kliinikus tehakse sadu sarvkesta siirdamisi ja laserprotseduure aastas ning viiakse läbi ka märksa keerukamaid operatsioone, näiteks tõsiste silmatraumade ravi ning kasvajate eemaldamist. Tänu suurepärasele kvaliteedile tullakse kliinikusse mitte ainult Odessa regioonist ja mujalt Ukrainast, vaid ka välismaalt.

Kompetentsikeskus, mille tulemused üllatasid isegi Dr Haavelit

KSA meeskonna jaoks oli päris silmiavav näha, kui keeruliste juhtumite ja traumadega Filatovi silmakliiniku arstid edukalt rinda pistavad. Tänu hiiglaslikule Ukraina tööstussektorile, mis on Eestiga võrreldes sadu kordi suurem, on ka raskete silmatraumade ja -kasvajate esinemine kordades arvukam. Filatovi Instituut ongi kujunenud Ukraina silmapõletuste ja -traumade kompetentsikeskuseks, kus patsientide ravimine ja uute meetodite arendamine käivad käsikäes.

Isegi meie silmakirurg dr. Haavel, kes on teadmisi kogunud erinevatest maailma riikidest ja töötanud Eesti suuremates silmakliinikutes, polnud näinud nii rasketest traumadest edukalt ravitud patsiente. Filatovi kliiniku professorid kirjeldasid, kuidas taoliste probleemide lahendamiseks kulub vahel isegi kümneid aastaid ja muidugi tohutult energiat.

Koostöös ongi jõud 

Samal päeval, kui me silmakliinikusse jõudsime, toimus selle saalis Odessa Ülikooli doktoritöö kaitsmine ning me saime kohtuda kliinikus väga kõrgelt austatud vanemteaduritega. See pole ka ime, sest silmakliinik teeb tihedat koostööd Odessa Ülikooli meditsiiniosakonnaga. Selline sümbioos on kasulik mõlemale poolele, sest arstid annavad suure panuse teadusuuringutesse ja haridusse ning leiavad ülikoolist endale järelkasvu ja võimaluse täiendõppeks; teadlased aga saavad praktilist sisendit uurimaks silma- ja nägemisprobleemide tekkimise põhjuseid ja iseärasusi Ukrainas.

Oleme väga tänulikud, et saime võimaluse piiluda Filatovi Instituuti, tuua kodumaale kaasa uusi ja põnevaid teadmisi ning leidsime uusi sõpru Musta mere kaldal Ukrainas.

Home » KSA reisiblogi: külastasime ühte Ukraina suurimat silmakliinikut Odessas

ПОДХОДИТЕ ЛИ ВЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ?

Уделите 1-2 минуты, пройдите быстрый тест и узнайте! В случае положительного ответа мы БЕСПЛАТНО пригласим Вас на диагностику зрения.

Темы

Klientide kogemused

ВНЕСИТЕ В ЖИЗНЬ ЯСНОСТЬ!

Первым шагом к жизни без очков является диагностика зрения Flow 2.0, которая покажет, подходите ли Вы для лазерной коррекции зрения.

ВНЕСИТЕ В ЖИЗНЬ ЯСНОСТЬ!

Первым шагом к жизни без очков является диагностика зрения Flow 2.0, которая покажет, подходите ли Вы для лазерной коррекции зрения.

Happy young couple standing in the park, delighted with their new vision without glasses and contact lenses, pointing to the right at the text box.