Kui fookus on paigast ära ehk kuidas lühinägelikkus elu mõjutab?

Meie KSA Silmakeskuses aitame neid, kes on täiesti terved, ägedad, noored ja aktiivsed inimesed, kuid kellel on küljes väike „viga“, nimega refraktsiooniviga. Selle imepisikese, mikromeetri suuruse „vea“ tõttu tekibki lühinägelikkus ehk müoopia, millel on aga märkimisväärne mõju inimese elukvaliteedile. Kuidas lühinägelikkus elu mõjutab? Ja mida teha, et selle negatiivne mõju oleks võimalikult väike? Saa teada!

Lühinägelikkus ehk see, et inimene hästi kaugele ei näe, on tekkinud reaalselt mikromeetri “suurusest” kõrvalekaldest. Lühinägelikkuse näol ei ole tegemist silmahaigusega, vaid silma ehituse eripäraga. Lihtsalt öeldes on silm natukene liiga pikk või sarvkesta ehituses esineb häire. Selle tõttu murduvad valguskiired liiga tugevasti ja ei koondu mitte võrkkestal, vaid selle ees. Nii ongi lähedale vaatamine hea, aga kaugele vaadates on objektid fookusest väljas ja udused.

Samuti on teadlased pikalt uurinud seda, mis põhjustab lühinägelikkust? On need geenid, keskkonnast tulenevad tegurid või muu? On jõutud arusaamale, et lühinägelikkus, eriti lapseeas algav lühinägelikkus on suuresti geneetilise päritoluga, kuid samuti võib müoopia tekkimist ja progresseerumist mõjutada meid ümbritsev keskkond ja kuidas me selles käitume. Näiteks leidis hiljutine uuring  tõestust sellele, et kui lapsed veedavad vähemalt ühe tunni õues päevavalguse käes, väheneb lühinägevuse tekkimise oht pea 50% võrra. Uskumatu, et nii lihtsana näival tegevusel, on meie laste tervisele nii suur mõju!

Lühinägelik inimene vajab heaks nägemiseks abivahendeid

Kui lühinägelikkus aga juba on tekkinud, siis kuidas see meie elu mõjutab? Esimene ja kõige suurem mõju seisnebki selles, et lühinägelikuna ei näe inimene hästi kaugele. Ja selleks, et hästi näha, on vaja kasutada nägemisabivahendeid nagu prillid või läätsed. Ilmselt mõtled praegu „Halloo, miks nii lihtsast ja loogilisest asjast üldse kirjutada on vaja?“. Reaalsus on aga see, et mitte kõik lühinägelikud inimesed ei pruugi nägemisabivahendeid koheselt kasutama hakata, kui nad neid vajavad. Kindlasti oled sinagi puutunud kokku mõne „eitusfaasis“ elava tuttava või sõbraga, kes nägemiseks pidevalt silmi kissitab ning silmaarstile minekut edasi lükkab.

Samuti on siin heaks näiteks lapsed – tihti ei oska väikesed lapsed vanematele selgitada, kui nad hästi ei näe ning võib minna päris pikalt enne, kui aru saadakse, miks laps kurdab näiteks peavalusid, silmade väsimust või lapse õpitulemused koolis on langema hakanud. Uuringutest on selgunud, et müoopia mõjutab lisaks elukvaliteedile ja isiku füüsilisele ning vaimsele heaolule ka õpitulemusi. Ja mitte ainult õpitulemusi, vaid ka inimeste produktiivsust üleüldiselt. 2015. aasta uuringus hinnati, et korrigeerimata lühinägelikkus põhjustas maailmas potentsiaalselt 244 miljardi dollari ulatuses kaotatud tootlikust. Kõige suurem „kaotus“ oli mõistagi Aasias, kus lühinägelike inimeste osakaal elanikkonnast on väga kõrge, ligi 80 %.

Samuti on lühinägelikkuse korrigeerimine väga oluline silmade tervise seisukohast. Müoopia on tavapäraselt progresseeruva iseloomuga, mis tähendab seda, et kui jätta näiteks lapsel lühinägelikkus korrigeerimata, siis müoopia süveneb aja jooksul ning mõõdukast lühinägelikkusest võib saada kõrge lühinägelikkus. Sellisel juhul on risk tõsiste silmahaiguste ja seisundite tekkimiseks nagu glaukoom, katarakt, võrkkesta irdumine või maakuli degeneratsioon, kordades kõrgem.

Seega, mida siit kaasa võtta? On ülioluline, et inimesed, kellel on miinusnägemine, kasutaksid ka nägemisabivahendeid nagu prillid või kontaktläätsed või teeksid sobivuse korral silmade laseroperatsiooni. Tänu neile lahendustele, on võimalik saavutada hea nägemiskvaliteet. Ja miks see on oluline? Nägemise kaudu saame me ümbritsevast maailmast kätte 80 % informatsioonist, mis tähendab seda, et kui me hästi ei näe, on lisaks udusele nägemisele ka meie teised „tajud“ justkui puudulikud. Kui nägemine on udune, muutub ka tasakaalu- ja reaalsustaju, distantside tajumine on erinev ning ka olulised detailid võivad jääda märkamata. Seega tänu nägemisabivahendite kasutamisele, on võimalik paremini saada kätte informatsiooni meid ümbritsevast maailmast ja elada elu täisväärtuslikumalt.

Seega tasub järjepidevalt külastada silmaarsti, et kontrollida prillide või kontaktläätsede tugevused üle ja hoolitseda selle eest, et ees oleksid õige korrektsiooniga nägemisabivahendid.

Kui lühinägelikkus mõjutab sind füüsiliselt, psühholoogiliselt ja sotsiaalselt…

Kuigi müoopia on tänapäeval vägagi levinud ja igati hallatav seisund, võib see mõjutada inimese üldist elukvaliteeti väga palju. Lühinägelikkus ja sellest tulenev lisakohustus ehk nägemisabivahendite kandmine, omab mõju inimese nii füüsilisele, psühholoogilisele kui ka sotsiaalsele heaolule.

Kui rääkida füüsilisest heaolust, siis on teada, et müoopiaga kaasnevad lisaks udusele nägemisele ka teised probleemid nagu näiteks silmade väsimus ja pinge, punased ja kuivad silmad, peavalud ja silmapõletikud. 1500 KSAs laserprotseduuri läbinud kliendi seas läbiviidud küsitlusest selgus, et prillide ja kontaktläätsede kandmine on inimestele tihti ebamugav ja põhjustab erinevaid kaebuseid. Kõige enam toodi välja kaebuste all (valida võis mitu vastusevarianti) 57 % juhtudest, et silmad olid väsinud, 45 % inimesi häiris silmade kuivus, 22-23 % vastajatest kannatasid peavalude ja punaste silmade käes. Vaid 24% vastajatest ütlesid, et neil ei esinenud kaebuseid. Lisaks on näiteks kontaktläätsekandjatel läätsede kandmisest tingituna risk nägemist ohustava silmapõletiku tekkimiseks kordades kõrgem kui inimesel, kes kontaktläätsesid ei kanna või on teinud silmade laseroperatsiooni.

Kontaktläätsede ja prillide kandmisel võib olla suur mõju ka enesekindlusele ja sotsiaalsele elule. Kuigi loodetavasti on ajad muutunud ja prillid on tänapäeval „normaalse elu“ osa, siis oleme korduvalt oma klientidelt kuulnud, kuidas prillide kandmine lapsepõlves võrdus kiusamise ja narrimisega teiste laste poolt. Ja seda mitte lapsepõlves, vaid on ka palju ameteid ja elukutseid, kus prillide kandmine ei sobitu „normidega“. Mille tulemuseks on see, et inimene tunneb end prille kandes ebakindlalt või väldib sotsiaalseid tegevusi, mis on nende arvates visuaalselt väljakutsuvad. Ehk siinkohal on hea välja tuua KSAs laserprotseduuri läbinud klientide statistika, kus 1500st inimesest vastasid 78 %, et nad tunnevad end pärast laserprotseduuri tegemist enesekindlamalt.

Lühinägelikkusel võib olla suureks ebakindluse tekitajaks ka autoroolis. Selleks, et ohutult autoga sõita, on ülioluline ja lausa seadusega kohustuslik, et lühinägelik inimene kannaks autot juhtides nägemisabivahendeid. Isegi kui abivahendeid kasutada, võib aga eriti keeruline olla öösel sõitmine, kui nähtavus on halvem. Meie oma klientide statistikast tuli välja see, et autosõit on populaarsuselt top 3 tegevus, mida inimesed pärast laserprotseduuri tegemist oluliselt rohkem naudivad. Ja miks? Sest keegi meist ei naudi pidevas ebakindluses olemist. Seega tänu korras nägemisele, on tõusnud ka inimese enesekindlus ja autorooli minek on võrreldes varasemaga oluliselt meeldivam.

Udune nägemine nõuab tuhandeid eurosid?

Faktiks on ka see, et kahjuks kulub inimesel, kes kasutab prille, kontaktläätsesid, läätsevedelikke, optilisi päikeseprille ja muud, elu jooksul tuhandetes eurodes rohkem raha võrreldes inimesega, kelle nägemine on korras. Kuna lühinägelikud inimesed vajavad nägemiseks nägemisabivahendeid, siis see kulu on paratamatu. Küll aga on paljude jaoks üllatavaks infoks see, et silmade laseroperatsioon on pikas perspektiivis oluliselt soodsam võimalus, kui prillid või läätsed. Seda tõestab lihtne arvutuskäik. Kui näiteks 25-aasta vanune inimene kulutab iga kuu 20 € läätsedele ja iga kolme aasta tagant 200 € prillidele, siis 20 aasta jooksul on kuluks ca 6000 €. Mõned vahetavad prille veel igal aastal ja osad investeerivad ka optilistesse päikeseprillidesse. Seega kulud võivad olla veelgi suuremad.

Kokkuvõtteks võib öelda, et lühinägelikkusega kaasnevad kahjuks rahalised kulud ja see on paratamatu. Ilmselt kõik nõustuvad sellega, et need kulud on ennast õigustavad. Selgem nägemine, mida nägemisabivahendid võimaldavad, on elus väga oluline väärtus ja seda on rahas keeruline mõõta. Küll aga on võimalus kulusid oluliselt vähendada, kui nutikalt planeerida või otsustada silmade laseroperatsiooni kasuks, mis lisaks rahalisele võidule, on väga suur investeering ka elukvaliteeti, mugavusse ja heaolusse.

Home » Kui fookus on paigast ära ehk kuidas lühinägelikkus elu mõjutab?

ПОДХОДИТЕ ЛИ ВЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ?

Уделите 1-2 минуты, пройдите быстрый тест и узнайте! В случае положительного ответа мы БЕСПЛАТНО пригласим Вас на диагностику зрения.

Темы

Klientide kogemused

ВНЕСИТЕ В ЖИЗНЬ ЯСНОСТЬ!

Первым шагом к жизни без очков является диагностика зрения Flow 2.0, которая покажет, подходите ли Вы для лазерной коррекции зрения.

ВНЕСИТЕ В ЖИЗНЬ ЯСНОСТЬ!

Первым шагом к жизни без очков является диагностика зрения Flow 2.0, которая покажет, подходите ли Вы для лазерной коррекции зрения.

Happy young couple standing in the park, delighted with their new vision without glasses and contact lenses, pointing to the right at the text box.