Teadusuuring kinnitab. Suur osa vähkkasvajatest on seotud elustiiliga.

Kuigi silmakasvajad on haruldased, refereerime 2017 aasta 21. novembril publitseeritud teadusuuringut, mis kinnitab, et suur osa USA-s diagnoositavatest vähkkasvajatest ja nende poolt põhjustatud surmadest, on seotud ameeriklaste elustiili ja dieediga.

Sellise uuringu avaldas USA teadlastegrupp hiljuti online väljaandes CA: A Cancer Journal for Clinicians. Teadlased uurisid Ameerika Haiguste Kontrolli-ja Ennetuskeskuse (CDC) 2014 aasta vähki haigestumise statistikat ja leidsid sealhulgas, et punase töödeldud liha tarbimine, ülekaalulisus, vähese juur- ja puuviljade söömine ja madal kiudainete sisaldust toidus, olid levinumad pahaloomulistesse kasvajatesse haigestumise riskifaktorid.

Uurijad leidsid, et 2014 aasta jooksul 42  % vähki haigestumistest ja 45  % pahaloomulistesse kasvajatesse haigestumisest olid riskifaktorid, millest igal inimesel on võimalik iseseisvalt hoiduda. Kõige suurem riskifaktor selle konkreetse uuringu põhjal oli ülekaalulisus. Uuring toetas ka juba varem kinnitunud veendumust, et haiguste ennetamine on võtmetähtsususega vähkkasvajatega võitlemisel ning oluliselt lihtsam, kui keeruline, kulukas ja patsienti kurnav meditsiinilineravi.

Viidatud teadusuuringuga saab täpsemalt tutvuda: Islami F, Goding Sauer A, Miller KD, et al. Proportion and number of cancer cases and deaths attributable to potentially modifiable risk factors in the United States. CA Cancer J Clin. Published online November 21, 2017.

Ülekaalulisuse olukord Eestis. “Toitumise ja liikumise rohelise raamatu” andmete põhjal.

Ülemäärase kehakaaluga elanike osakaal on Eestis kasvava trendiga nii nagu ka mujal maailmas. Kui 2004. aastal oli Eesti täiskasvanud elanikest 43,2  % ülemäärase kehakaaluga, siis 2014. aastal oli ülemäärase kehakaaluga elanike osakaal juba 52. % (kasv 8,8  % ehk 1,2 korda). Seega on ülemäärase kehakaaluga enam kui pooled Eesti täiskasvanud elanikest, sealhulgas on meeste seas ülemäärane kehakaal levinum kui naiste hulgas (Tekkel, Veidemann 2015).

2014. aasta rahvastiku toitumise uuringu andmete (esialgsed andmed) põhjal on ülemäärase kehakaaluga inimeste arv tunduvalt suurem. Kui 18–24 aastaste meeste puhul on ülekaalulisi ja rasvunuid kokku 31  %, siis 25–29 aastaste vanuserühmas on see näitaja 55  % ning 55 – 59 – aastaste vanuserühmas lausa 87  %. Naiste puhul on ülemäärase kehakaaluga elanike osakaal 18–24 – aastaste hulgas 19  %, 22–25 aastaste hulgas 29  % ning 55–59 aastaste hulgas 73  %.

Täiskasvanute näitajast kiiremini on aga kasvanud ülemäärase kehakaaluga laste osakaal. Kui 2004/2005. õppeaastal oli ülemäärase kehakaaluga kooliõpilaste osakaal 6,5  %, siis 2013/2014. õppeaastaks oli see kasvanud 11  %-ni (kasv 4,5  % ehk 1,7 korda) (allikas: Eesti Haigekassa). Rahvastiku toitumise uuringu põhjal (esialgsed andmed) on aga 6–9 aastaste hulgas 32  % poistest ja 30  % tüdrukutest ülemäärase kehakaaluga, 10–13 aastaste hulgas on vastavad näitajad 34   % ja 35  % ning 14–17 aastaste seas 21  % ja 22  %.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) prognoosi kohaselt on 2025. aastaks 62  % Eesti elanikest ülemäärase kehakaaluga ja umbes kolmandik elanikkonnast rasvunud (UK Health Forum Analyses, Obesity trend in WHO European Region).

Infoallikas: “Eesti toitumise ja liikumise roheline raamat”

OriginaalartikkelIslami F, Goding Sauer A, Miller KD, et al. Proportion and number of cancer cases and deaths attributable to potentially modifiable risk factors in the United States. CA Cancer J Clin. Published online November 21, 2017.

Film/ Dr.Michael Greger “How not to Die from Cancer”

Home » Teadusuuring kinnitab. Suur osa vähkkasvajatest on seotud elustiiliga.

ПОДХОДИТЕ ЛИ ВЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ?

Уделите 1-2 минуты, пройдите быстрый тест и узнайте! В случае положительного ответа мы БЕСПЛАТНО пригласим Вас на диагностику зрения.

Темы

Klientide kogemused

ВНЕСИТЕ В ЖИЗНЬ ЯСНОСТЬ!

Первым шагом к жизни без очков является диагностика зрения Flow 2.0, которая покажет, подходите ли Вы для лазерной коррекции зрения.

ВНЕСИТЕ В ЖИЗНЬ ЯСНОСТЬ!

Первым шагом к жизни без очков является диагностика зрения Flow 2.0, которая покажет, подходите ли Вы для лазерной коррекции зрения.

Happy young couple standing in the park, delighted with their new vision without glasses and contact lenses, pointing to the right at the text box.