Зрение после 40

Umbes 40-aastaselt märkavad paljud, et tekkinud on nägemisprobleemid, mida varem kogetud pole. Mõnede jaoks on need kuivad silmad, enamuste jaoks aga presbüoopia ehk võimetus lähedalasetsevaid objekte selgelt näha. Mõlemad toovad omakorda kaasa silmade väsimise ning peavalu, eriti kui terve päeva arvuti taga istutakse.

Kuigi silmade tervise määravad suures osas meie geenid, tõestavad hiljuti läbi viidud uuringud, et ka toitumisel ja meid ümbritseval keskkonnal on silmadele suur mõju.

Vananedes väheneb silmaläätse elastsus ning kuigi paljud lükkavad lugemisprillide muretsemist üha edasi, vajame vananedes neid kõik – see on vältimatu. Looduse käigu vastu me võidelda ei saa, kuid on mitmeid viise, kuidas vananevate silmade eest hoolt kanda.

1. Üks tavapärane asi, mida paljud lugemisprille vajavad inimesed teevad, on endale ise määratud retseptiga prillide ostmine. Retsept valitakse tavaliselt tunde järgi. Tihti on aga valitud prillid liiga tugevad ning see võib silmade fokusseerimisvõime vähenemist kiirendada. Meeles peab ka pidama, et prillid, mida vajatakse lugemiseks, ei pruugi olla samad, mida vajatakse arvutiga töötamiseks.

2. Teadlased on viimasel ajal uurinud erinevaid meetodeid, kuidas noortel inimestel nägemishäireid ennetada ning seeläbi vananevate silmade tervist hoida. Ühes uuringus tõestati, et õues viibimine vähendab lastel müoopia ehk lühinägelikkuse tekke riski (loe sellest rohkem siin). Varajane müoopia teke võib põhjustada vananedes tugevat lühinägelikkust, mis võib omakorda kaasa tuua tõsiseid silmahaiguseid, nagu glaukoom või võrkkesta irdumine.

3. Veel üks epideemiana leviv silmaprobleem tuleneb liigsest arvuti kasutamisest – seda kutsutaksegi “arvuti vaatamise sündroomiks” (ingl. k computer vision syndrome). Silmade hoidmiseks tuleks silmi puhata iga 20 minuti järel, vaadates 20ks sekundiks 6 meetri (ehk 20 jala) kaugusele.

Siin mõned näpunäited igas vanuses inimestele:

  • Läätsekandjad peaksid silmaarsti juures kontrollis käima igal aastal.
  • Diabeetikud peaksid silmakontrollis käima veelgi tihedamini.
  • Regulaarne treening on hea vereringele. Nii saab organism rohkem hapnikku, mis on silmade tervise hoidmiseks vägagi oluline.
  • Kanna kvaliteetseid päikseprille!
  • Leia piisavalt aega magamiseks, sest siis silmad puhkavad ning puhastuvad, kuna on suletud laugude all pidevalt niisutatud.

Rohkem saab teemast lugeda kesklinn.

Грустно, но факт: после 40 лет нарушения зрения из противоестественного явления превращаются в вариант нормы. Дальнозоркость (пресбиопия) проявляется практически у всех, вопрос только в том, в каком именно возрасте она вас настигнет; резко возрастает вероятность развития серьезных заболеваний глаз (катаракта, глаукома и т.д.); кроме того, нередки и мелкие нарушения зрения, которые, хотя и не наносят большого вреда зрительному аппарату, самому человеку причиняют значительные неудобства.

Еще сложнее все складывается для тех, у кого и в более молодом возрасте были проблемы со зрением, для кого актуальны следующие факторы риска, повышающие вероятность развития заболеваний глаз:

– Хронические заболевания (сахарный диабет, гипертония и т.д.).

– Наследственный фактор: факт заболевания глаукомой и другими серьезными болезнями глаз у близких членов семьи, особенно у родителей.

– Деятельность, требующая постоянного напряжения зрения. Чаще всего это работа с мелкими деталями, а также бумажная и работа на компьютере. Сюда же можно отнести работу в сфере деятельности, где высока вероятность повреждения зрения (химическая промышленность).

– Нарушения здоровья: высокий уровень холестерина, хронический стресс, заболевания щитовидной железы и т.д.

– Прием некоторых лекарств. Ряд лекарств может негативно сказываться на зрении в целом или вызывать временные деструктивные реакции.

С некоторыми из этих факторов риска вы ничего не можете поделать: например, если у вас кто-то из родителей болел глаукомой, этот факт является наследственным фактором, с которым просто нужно считаться. Но часть из них поддаются корректировке – и этим стоит заняться как можно раньше, не дожидаясь начала проблем. Это касается образа жизни, контроля за своими показателями и хроническими заболеваниями, организации правильного отдыха и т.д.

By the age of 40, many people may begin coping with vision problems they didn’t have before. These might include dry eyes and presbyopia, or an inability to focus on objects that are close up, and can leave people feeling fatigued and headachy by the end of the workday. Genetics largely determines how our eyes age. But new research suggests that nutrition and environment can lessen some of the risks to eye health and vision.

As people get older, the lens of the eye gradually loses the ability to focus in and out the way it used to. Some people refuse to wear reading glasses but it is inevitable for everybody.

While we can’t win against Mother Nature, some strategies can minimize the damage. Avoid self-prescribing with off-the-shelf reading glasses sold at drugstores. People often select glasses that appear to make things clearest. But this may be a stronger prescription than they really need, which can encourage their loss of focus to go faster. Also, glasses you need for reading may be different than ones you need when using a computer.

Scientists have been studying ways to prevent vision problems in young people, which also might help protect eyes as they age. Studies suggest that spending time outdoors may help minimize or prevent nearsightedness, or myopia, in children. Myopia can be corrected with glasses or contact lenses. But it can also be a precursor to severe myopia in adulthood, which is linked to the later development of eye disorders such as glaucoma and retinal detachment.

Too much time staring at electronic screens has given rise to another problem: computer-vision syndrome. To relax the eyes, some experts recommend that for every 20 minutes spent staring at a computer, people should take a break for 20 seconds and look at least 20 feet away, ideally out a window.

Tips for All Ages

  • People who wear contacts should see an eye specialist yearly.
  • Get more frequent eye exams if you are diabetic or prediabetic.
  • Regular exercise promotes blood circulation and oxygen intake important for eye health.
  • Wear sunglasses—look for eyesun protection factor between 25 and 50—when outside in the sun.
  • Rest up: During sleep, eyes are continuously lubricated and clear out irritants such as dust, allergens and smoke that accumulate during the day.

Read more about this topic here.

Home » Зрение после 40

ПОДХОДИТЕ ЛИ ВЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ?

Уделите 1-2 минуты, пройдите быстрый тест и узнайте! В случае положительного ответа мы БЕСПЛАТНО пригласим Вас на диагностику зрения.

Темы

Klientide kogemused

ВНЕСИТЕ В ЖИЗНЬ ЯСНОСТЬ!

Первым шагом к жизни без очков является диагностика зрения Flow 2.0, которая покажет, подходите ли Вы для лазерной коррекции зрения.

ВНЕСИТЕ В ЖИЗНЬ ЯСНОСТЬ!

Первым шагом к жизни без очков является диагностика зрения Flow 2.0, которая покажет, подходите ли Вы для лазерной коррекции зрения.

Happy young couple standing in the park, delighted with their new vision without glasses and contact lenses, pointing to the right at the text box.