Kas teleri vaatamine kahjustab silmi?

Paljud meist on kuulnud ja ise ka oma lastele edasi öelnud hoiatavaid lauseid televiisori liigvaatamise ja silmanägemise halvenemise seose kohta. Levinud on ütlus, et "teleri vaatamine rikub silmi". Kas see tõesti peab paika?

Hoiatus, et liigne teleri vaatamine mõjub silmadele kehvasti, on ühelt poolt tõsi, kuid teisalt jälle eksitav. Nimelt televiisori- või arvutiekraani vaatamine ise ei põhjusta mingeid haigusi ega mõju silmale kehvasti. Kuid millegi vaatamisele keskenduses unustame sageli piisavalt tihti pilgutada ja see võib silmadele kehvasti mõjuda küll, tekitades meile ebamugavalt väsinuid silmi.

Kui televiisori vaatamine ei mõju silmadele otseselt kehvasti, siis kust see müüt pärit on? Tuleb tunnistada, et kunagi oli sel väitel tõepõhi all. 1960ndatel hakkasid üha rohkemad perekonnad endale televiisoreid ostma, kuid loomulikult polnud need sellised nagu meie tänased telerid. Need olid kineskooptelerid, suured ja paksud, rohkete juhtmete ja seadmetega. 1967 teatas aga ettevõte General Electric, et paljud kodudes olevad televiisorid kiirgavad tootmisvea tõttu röntgenkiirgust. Kuigi viga hakati kohe parandama ning televiisorist saadav röntgenkiirgus polnud enamikule inimestest kahjulik, jäi siiski inimeste teadvusesse tõsiasi, et liigne televiisori vaatamine on ohtlik. Ja sealt on tulnudki hoiatus, mida meist paljud on kuulnud - telerit ei tohi vaadata liiga kaua ning liiga lähedalt.

Teine põhjus, kust see arvamus on tulnud, peitub laste teleri vaatamise viisis. Nimelt vaatavad paljud lapsed telerit põrandalt, olles ekraanist allpool. Sellise nurga alt ekraani vaatamine põhjustab aga suuremat silmade väsimust kui ekraani vaatamine samalt kõrguselt. Siiski pole silmade väsimus püsiv silmaprobleem ning on kergesti ravitav, mistõttu lükkame taaskord ümber väite, nagu põhjustaks teleri vaatamine silmanägemise halvenemist.

Lisaks ajavad vanemad sageli segi põhjuse ja tagajärje. See, kui laps vaatab televiisorit liiga lähedalt, ei põhjusta lühinägelikkust. Ehk on ta seetõttu nii lähedal, et ta ei näe kaugelt? Kui teil tekib kahtlus, et lapsel on nägemisega probleeme, laske kiiremas korras silmi kontrollida, kuid televiisorit pole selles mõtet süüdistada. "Paljud väikelapsed tahavad tihtipeale telerile lähedal istuda, et tekitada tunde, justkui oleksid nad multikates sees. Pole vaja neid sealt paaniliselt eemale ajada," rahustab KSA Silmakeskuse silmaarst dr. Ants Haavel, tuues välja veel ühe võimaluse, miks lapsed teleriekraanile liiga lähedal kipuvad istuma.
Palju on uuritud ka laste lühinägelikkust ning selle tekkimise võimalikke seoseid nii teleri vaatamise aja, kauguse, lugemise, valguse ning vabas õhus viibimisega. Kuigi mõned uuringud on leidnud, et lastel, kes loevad palju, on rohkem lühinägelikkust, kahtlevad nii mõnedki teised uurijad nende tulemuste legitiimsuses. Levinud on ka arvamus, et looduses viibimine on silmadele hea ning Austraalias läbi viidud uurimus näitas, et lastel, kes viibisid igapäevaselt kaks tundi väljas, oli vähem probleeme lühinägelikkusega. Teleri vaatamise aeg selles uuringus silmaprobleemide erinevust ei leidnud.

Kokkuvõtlikult võib tõdeda, et televiisori-või arvutiekraani vaatamine ei kahjusta silmi. Silmadele võib kehvasti mõjuda vähene pilgutamine, liigne pingutamine ning vale nurga alt ekraani vaatamine, mis liigse keskendumisega kaasneb. Seetõttu ei tasu telerist ja arvutiekraanist lapsi ainult eemale kiskuda, vaid õpetada neid ohutult ekraanile vaatama.

Современный дом невозможно представить без телевизора. Мы настолько привыкли к этой технике, что не выключаем ее с утра до позднего вечера. Для одних звук телевизора является своеобразным «фоном», для других – это «вторая реальность», погрузившись в которую , они забывают о своих проблемах. Едва ли не с пеленок дети начинают смотреть телевизор, и с каждым годом проводят у экрана все больше и больше времени.

То, что просмотр телевизионных программ портит зрение – поголовное заблуждение. Хотя от резкого перепада между ярким телевизионным экраном и темной комнатой глаза могут временно устать, телевизор не наносит зрению значительного убытка. Кроме того, нет риска повредить глаза из-за того, что на экране будет видно отражение неудачно расположенной лампы или другого источника света. Не следует опасаться, если ребенок захочет сесть поближе к экрану, потому что он не станет от этого близоруким и не испортит зрение.

Доктор Антс Хаавел заявляет, что дети обожают сидеть близко к экрану телевизора, и если бы смогли, то забрались бы в телевизор с головой. Дело в том, что малыши умеют точно фокусировать взгляд на объектах, расположенных в нескольких сантиметрах от их глаз. По мере взросления это расстояние увеличивается. Так что, по словам доктора, дети, конечно, могут загораживать экран другим зрителям, но такое положение не вредит их зрению.

Последнее время доктора стремятся рассеить миф о том, что телевизионное излучение вредит глазам. Они говорят, что по сравнению с теми телевизионными приборами, что были изобретены 25 лет назад, современные приборы производятся иначе, применяют более низкое напряжение и лучшее экранирование. Неважно, насколько близко вы сидите к экрану, поскольку рентгеновские лучи больше не создают проблем для зрения.

Правильный просмотр телевизора

Лучшее расстояние между зрителем и экраном телевизора особенно важно, поскольку слишком близкое расположение к экрану способно вызвать большее утомление и напряжение глаз, чем длительный просмотр какого-либо фильма. Минимальное расстояние до телевизора составляет 2 м, нормальное – 3 м. Однако находиться от экрана слишком далеко тоже нецелесообразно. Максимальное расстояние должно составлять примерно 5 м, в противном случае человек станет невольно напрягать зрение, чтобы лучше разглядеть картинку на экране.

Нельзя смотреть телевизор в темноте, поскольку контраст между освещенностью комнаты и яркостью экрана способствует быстрому развитию усталости глаз. При этом важно, чтобы источник света находился вне поля зрения. Кроме того, часто люди гасят свет, еще не включив приемник. Чувствительность приспособившихся к темноте глаз настолько высока, что на вспыхнувший экран нередко бывает больно взглянуть. Негативное влияние на зрение оказывают блики от внешних источников света на экране телевизора. Усталость глаз вызывается также нечетким, размытым изображением на экране.

Одной из главных причин, по которой телевизор подчас причиняет вред глазам, следует назвать стремление многих людей заменять просмотром телепередач прочие виды отдыха. В результате глаза после нагрузок трудового дня получают дополнительную нагрузку в часы досуга, причем нагрузку, ничуть не уступающую предыдущим.

Home » Kas teleri vaatamine kahjustab silmi?

Take our quick quiz to find your path to glasses-free living

Take our 2-minute test to see if laser eye surgery can unlock a new world of clear vision for you.

Teemad

Customer experiences

Embrace a brighter world, free from glasses and contacts

Step into a life of visual freedom and discover is laser eye surgery is right for you with a appointment

Embrace a brighter world, free from glasses and contacts

Step into a life of visual freedom and discover is laser eye surgery is right for you with a appointment

Happy young couple standing in the park, delighted with their new vision without glasses and contact lenses, pointing to the right at the text box.