Dr. Joseph Mercola arutleb vaktsiinidest

Ajakiri The Vaccine Reaction, mida annab välja MTÜ-na tegutsev Riiklik Vaktsiiniteabekeskus (NVIC), tõi hiljuti avalikkuse tähelepanu ette väga häiriva osa USA 21. sajandi raviseadusest (21st Century Cures Act), mis on kummalisel kombel jäänud laiemal üldsusel märkamata.

Nimetatud dokument, mis suruti kiiresti USA Kongressist läbi ja muudeti 2016. aasta detsembris seaduseks, lubab mööda vaadata nõudest võtta kõikidelt kliinilises katses osalejatelt kirjalik nõusolek, kui uurijad leiavad, et testitav meditsiiniline seade, ravim või vaktsiin avaldab patsiendi tervisele minimaalset riski või kui testitav toode on uurijate arvates katses osalejate parimates huvides. Seadus alandab ka FDA standardeid – ravimifirmad ei pea enam FDA-le enne ravimite ja vaktsiinide USA-s heakskiitmist ja müümist tõendit esitama.

Lühidalt öeldes võivad farmatseutilisi tooteid nagu vaktsiine testivad teadlased edaspidi inimeste peal eksperimenteerida ilma, et küsiksid neilt selleks eelnevalt luba. Teisisõnu on tegemist orjapidamisega – kui osalete kliinilises katses, võidakse teie peal testida ravimeid ja vaktsiine ilma, et te mõistaksite sellega kaasnevaid potentsiaalseid riske, mis tähendab, et teil pole võimalik ei sellega nõustuda ega sellest loobuda.

21. sajandi raviseadus ei nõua madala riskiga meditsiiniliste testide jaoks informeeritud nõusolekut
21. sajandi raviseaduse sektsioon 3024 viitab kliinilisteks uuringuteks informeeritud nõusolekust loobumisele või selle ümbersõnastamisele, täiendades mõningat sõnastust toidu, ravimite ja kosmeetikaseaduse sektsioonis 520(g)(3). Selle sektsiooni lõiku D täiendati pisut ja sealt eemaldati sõna „uurija”, kuid ülejäänu jäi samaks.

Sektsioon 3024(a), mis käsitleb meditsiiniseadmeid, räägib lühidalt sellest, et informeeritud nõusolekut on vaja siis, kui uurijad testivad kliinilises katses meditsiinilisi seadmeid, „välja arvatud juhul, kui kliiniline katse ei kujuta inimese tervisele rohkem kui minimaalset riski ja hõlmab sobivaid ettevaatusabinõusid, et kaitsta tema õigusi, ohutust ja heaolu”.

Sektsioon 3024(b), mis käsitleb ravimeid, sõnastab, et informeeritud nõusolek on vajalik, „välja arvatud juhtudel, kus see pole võimalik, see pole inimese parimates huvides või kliiniline katse ei kujuta inimese tervisele rohkem kui minimaalset riski ja hõlmab sobivaid ettevaatusabinõusid, et kaitsta tema õigusi, ohutust ja heaolu”.

Kuidas aga saab informeeritud nõusolek inimese parimate huvidega vastuollu minna, on küsimus, millele mina pole suutnud siiani veel vastust leida. Ma ei suuda ette kujutada situatsiooni, kus selline asi kehtiks, kuid nagu näha, usuvad meie riigipead, et leidub olukordi, mil te ei pea teadma, et osalete teaduslikus eksperimendis, mis võib teid või teie last kahjustada.

Valitsus tunnistab, et vaktsiinid on „vältimatult ohtlikud
Vaktsiinide testimine on ajalooliselt alati hõlmanud rohkem kui minimaalset riski. Kusjuures nii USA Kongress kui ka Ülemkohus on öelnud, et valitsuse litsentsitud vaktsiinid on vältimatult ohtlikud. See on ka üks põhjuseid, miks Kongress annab vaktsiinitootjatele 1986. aastal vastu võetud riikliku laste vaktsiinivigastuste seadusega (National Childhood Vaccine Injury Act) vaktsiinidest põhjustatud vigastuste kohtuasjade kaitse ja vabastab nad vastutusest. See nn vaba pääse tähendab, et kui FDA litsentsitud riiklik vaktsiin põhjustab teie või teie lapse surma, ei saa te vaktsiinitootjat ega vaktsiini süstinud arsti selle eest tsiviilkohtusse anda. Kuna ravimifirmad ei vastuta absoluutselt oma toodetest põhjustatud kahju eest, luuakse igal aastal sadu uusi vaktsiine, millel on kaheldava väärtusega kasulikud omadused.

Samal ajal käib ravimitööstuses, meditsiinifirmades ja avalikes terviseasutustes ühtne riiklik tegevus selle nimel, et võtta vanematelt õigus oma laste eest otsustada. Kõigele lisaks näib 21. sajandi raviseadus sisaldavat kilomeetrilaiust möödahiilimisvõimalust ravimifirmadele, et nad saaksid oma tooteid inimeste peal testida ilma nende informeeritud nõusolekuta ja need tänu madalamatele litsentsimisstandarditele kiiresti turule tuua. See on ju täielik õudusunenägu!

Kui vaktsiinitootjatele on antud nende vaktsiinidest põhjustatud vigastuste ja surmade kohtuasjade suhtes immuunsus, peaks kahju korvama Riiklik Vaktsiinivigastuste Kompensatsiooniprogramm (VICP), mille lõi Kongress 1986. aastal riikliku laste vaktsiinivigastuste seaduse raames. Ent pärast 1986. aasta seadust on Ameerika Ühendriikide Tervishoiu- ja Teenindusministeerium ning Justiitsministeerium seda igal aastal pisut kärpinud ja muudatusi on tehtud ikka selles suunas, et kaitsta eelkõige vaktsiinitootjate huve.

Riiklik laste vaktsiinivigastuste seadus
Washingtonis asuv USA föderaalkohus, teise nimega Vaktsiinikohus, tegeleb vaktsiinivigastuste ja vaktsiinidest põhjustatud surmade vaidlustamisega. Kompensatsiooniprogramm VICP on süüvaba alternatiiv traditsioonilistele tsiviilkohtuasjadele ja see kehtestati 1986. aastal pärast avalikkuse tähelepanu köitnud kohtuasju, kui vaktsiinivigastustega laste vanemad kaebasid vaktsiinitootjad kohtusse.

Sel ajal said lapsevanemad veel vaktsiinitootjaid kohtusse anda, kui nende lastel tekkis riiklikest DPT (difteeria, läkaköha, teetanus) vaktsiinidest ajukahjustus, lapsed surid või jäid pärast suukaudse lastehalvatuse vaktsiini (OPV) halvatuks. Mitu 1970-ndatel ja 1980-ndate alguses vaktsiinitootjate vastu algatatud DPT vigastuse kohtuasja lõppesid mitme miljoni dollarilise kahjutasuga. Pärast taolisi juhtumeid ähvardasid vaktsiinitootjad peatada tol ajal kasutusel olnud lastevaktsiinide (DPT-, MMR- ja suukaudse lastehalvatuse vaktsiini) tootmise, kui tsiviilprotsessidel lubatakse jätkuda.

Terve mõistus oleks järeldanud – sellised kohtuasjad näitavad, et vaktsiinitootjad peavad ohutusstandardeid tõstma ja tootma vähem mürgiseid vaktsiine. Ent selle asemel andis Kongress tööstusele järele ja teatas, et USA vaktsiinivarusid tuleb kaitsta ning võttis vastu riikliku laste vaktsiinivigastuste seaduse, andes sellega vaktsiinitootjatele juriidilise kaitse, mida nad nõudsid.

Selle tulemusel pole vaktsiinitootjatel mingit stiimulit toota võimalikult ohutuid vaktsiine, eriti kuna riik on teinud paljud lastevaktsiinid koolis käimiseks kohustuslikuks ja kaks vaktsiinivigastusega last kolmest ei saa VICP-lt kompensatsiooni.

Vaktsiinikohus ei kaitse vaktsiinivigastusega patsiente
Aastate jooksul on saanud üsna selgeks, et VICP ei toimi nii nagu Kongress seda kavatses või lapsevanematele lubas, et see toimib. Hiljuti avaldati ajakirjas The American Conservative vaktsiiniadvokaadi Robert Moxley artikkel, milles ta kirjutas järgmist.

… [VICP] kujundati töötajate kompensatsiooniprogrammide järgi. Sellest pidi saama nn süüst prii programm … Mina kui üks esimesi vaktsiiniadvokaate tean, et see ei toiminud nii.

Praktiseerisin Riiklikus Laste Vaktsiinivigastuste Kompensatsiooniprogrammis pärast selle jõustumist üle 25 aasta ja olen isiklikult tegelenud enam kui 100 vaktsiinivigastuse juhtumiga. Olen näinud vigastatuid ja nende peresid jõhkralt alla surutamas.

Alates seaduse vastu võtmisest 1986. aastal on kogu protsess olnud kallutatud vaktsiinitööstuse poole. Poliitikategijad üle riigi ihaldavad kohustuslikku vaktsineerimist, mida farmaatsiatööstus rahastab. Seetõttu on oluline, et enne veelgi laiahaardelisema kohustusliku vaktsineerimisseaduse läbi surumist tunnistataks VICP puudujääke.

VICP loob klassikalise moraalse ohu, andes vaktsiinitööstusele immuunsuse ja kindlustades neid kaotuse vastu … Vaktsiinitööstusest on saanud jõudsalt arenev hiiglane … Selles ringlevad rahad põhjustavad aga vaktsiinivigastuste eitamist, mis omakorda toob kaasa ebaõiglaste otsuste tegemise.

VICP — bürokraatlik õudusunenägu, mis pakub vähe kaitset
Moxley väitel sõnastab riiklik laste vaktsiinivigastuste seadus, et kogu kompensatsiooniprotsess peaks võtma aega maksimaalselt 240 päeva ja kuna see on „süüst prii” programm, on see loodud kompenseerima patsiente nende silmnähtavate vigastuste eest – teisisõnu vigastused, mis näivad olevat seotud vaktsiiniga, isegi kui seda ei saa lõplikult tõestada.

Kongress lubas, et kompensatsiooni jagatakse „kiiresti, lihtsalt, kindlalt ja heldelt”, selleks et süstida avalikkusesse kindlustunnet laste vaktsineerimisprogrammi suhtes. Reaalsus on aga sootuks teine. Oma artiklis toob Moxley esile mitu tõsist VICP-ga seotud probleemi, sh järgmised:

  • advokaate on vähe, kuna programm ei kompenseeri eraadvokaadi tasusid; paljudel vaktsiinivigastustega patsientidel ei õnnestu hagi enne tähtaega sissegi anda, kuna nad ei suuda õigusnõustajale maksta;
  • protsess on erakordselt aeglane, keskmine juhtum jõuab lahenduseni enam kui 5 aasta pärast, mis pole ligilähedanegi Kongressi esialgsele prognoosile (240 päeva). Mõned juhtumid jäävad pärast hagi esitamist kuni kümneks aastaks ootele; kaks kolmandikku esitatud hagidest lükatakse tagasi;
  • otsuseid ei saa kasutada teiste juhtumite pretsedentidena; Ameerika Ühendriikide Tervishoiu- ja Teenindusministeerium pole programmi avalikkusele reklaaminud, kuigi see oli ja on siiani nende seaduslik kohustus.

VICP kaitseb vaktsiinitootjate huve
Moxley jätkab saladusloori kergitamist: „Inkvisiitorliku vormi, millel pole ühtki tsiviilõigussüsteemi ettevaatusabinõud, eesmärk on kaitsta vaktsiinitööstuse saladusi. Menetluse käigus loodud protokoll on asjasse mittepuutuvate osapoolte eest varjatud. Tõepoolest, teave, mis pärast tavalist kohtuistungit oleks avalikult kättesaadav, ei näe kunagi päevavalgust pärast seda, kui see VICP-le esitatakse. Seega on ohutusküsimused mässitud saladuse loori alla.

Agentuuri tribunali ja avaliku tervisebürokraatia vahel on tekkinud sümbioosi riik, ” kirjutab MoxleyNeed tütaragentuurid käsitlesid vigastatute peresid kui kriminaale, üritades valitsuse raha endale krabada. Vaktsiinikohus arenes kiiresti institutsionaalseks sõjategevuseks arstide ja teadlaste pihta, kes julgesid vaktsiini ortodokssuses kahelda …

Näha võib oletust, millest ei räägita: vaktsiinist põhjustatud vigastuse tunnistamine tähendab avalikkuse vastuvõtu õõnestamist ja seetõttu nn karjaimmuunsuse ohustamist. Avalik terviseagenda on tribunali agenda ja ka Justiitsministeeriumi agenda … Vaktsiiniprogramm kasutab Vaktsiinikohust, mis on avalikkusele serveeritult avaliku tervise teenistuses, kui foorumit, tõestamaks, et sellist asja nagu vaktsiinivigastus pole olemas. 

Vaktsiiniprogrammi moraalne oht on traditsiooniliste kontrollide kadumine … Veelgi enam, kogu süsteem näitab, et vastutuse puudumine toob kaasa kõrgema riski. Kohustusliku vaktsineerimise pooldajad on hulljulged, kui ütlevad oma kolleegidele, et sellist asja nagu vaktsiinivigastus pole olemas. Seda väidet võib käsitleda kui potentsiaalset rünnakut Ameerika pere ning meditsiinilise valiku ja informeeritud nõusleku vastu. Me peame lõpetama avalikkuse tervise ära kasutamise selleks, et valitsuse ametnikud saaksid teha riigi kõige haavatavamate osade eest riski-kasuteguri arvestust, kui need otsused on ära ostetud väitega, et neil pole potentsiaalset negatiivset tagajärge.

Kes maksab vaktsiinivigastuste eest?
VICP kompenseerib vaktsiiniohvreid riigi usaldusfondist, mis kogub igalt süstitud vaktsiinilt 75  %-list lisamaksu. See tähendab, et mitte ainult ei saa ravimifirmad riigile müüdavatelt vaktsiinidelt tulu (kusjuures vaktsiinidelt, mida valitsus soovitab, riik maksab kinni ja mida realiseeritakse avalikes tervishoiuasutustes ja eraarstide kabinettides), vaid vaktsiinitootjad on vaktsiinidest põhjustatud vigastuste ja surmajuhtumite puhul juriidiliselt süüst puhtad ega pea maksma vigastatutele sentigi.

Täiskasvanud patsiendid ja lapsed, kellele vaktsiine antakse, võtavad kogu riski enda peale ja peavad ise maksma kahjude eest, mida valitsuse litsentsitud ja kohustuslikuks tehtud vaktsiinid neile põhjustavad. Paljud ameeriklased ei teagi, et vaktsiinikohus üldse eksisteerib, kuna DHHS ei reklaami vaktsiinivigastuste kompensatsiooniprogrammi olemasolu ja vähesed VICP kahjutasunõuded avalikustatakse, rääkimata siis nende laiemalt kuulutamisest. Tervishoiuametnike soov asja vaka all hoida on mõistetav.

Kui ameeriklasi rutiinselt informeeritaks VICP kaudu kohtusse antud vaktsiinivigastustest ja surmajuhtumitest, kasvaks mure vaktsiinide ohutuse pärast kahtlemata märkimisväärselt. Isegi ilma suurema avalikustamiseta kasvavad VICP kahjunõuded kiiresti. Nagu kirjutas 2015. aasta detsembris uuriv ajakirjanik Sharyl Attkisson:

Alates 2014. aasta jaanuarist on valitsuse kaotatud gripivaktsiini kohtuasjade arv kaheksa eelneva aastaga võrreldes enam kui kahekordistunud … Samuti on tõusnud valitsuse kaotatud vaktsiinivigastuste kohtuasjade arv: pisut enam kui aastaga on kaotatud ligi 55  % hagidest.

Riiklik laste vaktsiinivigastuste seadus tuleks tühistada
Kahe aasta eest tegi Riiklik Vaktsiiniinfokeskus (NVIC) ettepaneku tühistada ravimifirmadele antud tsiviilvastutuse kaitse, mis neil 1986. aasta riikliku laste vaktsiinivigastuste seaduse kohaselt on, ja panna vaktsiinitootjad oma tegevuse eest vastutama. NVIC kaasasutaja ja president Barbara Loe Fisher kommenteeris seda järgmiselt:

1986. aasta riiklik laste vaktsiinivigastuste seadus on kahjulik ja nurjunud eksperiment, mis tuleks tühistada, et vaktsiinitootjad hakkaksid tsiviilkohtus oma toodete ohutuse eest vastutama. Selle Kongressi seaduse nime all loodud valitsuse vaktsiinivigastuste kompensatsiooniprogrammist on saanud ravimifirmade aktsionäride unelm ja lapsevanemate kõige hullem õudusunenägu.

Kaks aastat pärast seda avaldust pole midagi muutunud. VICP on parandamatult vigane. Suur osa kompensatsiooninõuetest, mida vaktsiinikohus täna välja maksab, pole isegi mitte lastevaktsiinidest (mida valitsus kohustab lastele manustama selleks, et päevahoius või koolis käia) põhjustatud eluaegsete vigastuste või surmade kompenseerimiseks, vaid neid antakse täiskasvanutele (sageli tervishoiutöötajatele), kes kannatavad gripivaktsiinist põhjustatud tõsiseid kõrvalmõjusid.

31. märtsil 2017 kogunesid Washingtonis „Revolution for Truth” nimeliseks protestiaktsiooniks vaktsiiniohutuse advokaadid, sh NVIC, Moms Across America, Organic Consumers Association, Focus for Health, Vaccine Injury Awareness Leaque ja muude tarbijarühmade esindajad, kes protestisid farmaatsia- ja keemiatööstuse ning valitsuse vahel valitseva liiga mugava suhte vastu. Nad esitasid pesident Trumpile nõudmise, et ta uuriks VICP-ga seotud probleeme ning looks vaktsiinide ohutuse jälgimiseks ja hindamiseks sõltumatu agentuuri.

Kohustuslikud vaktsiinid on ebaeetilised ja ohtlikud
Eelmisel aastal kirjutas Alliance for Natural Health USA tegevjuht Gretchen DuBeau: Kui tervishoiuametnikud kinnitavad meile, et pea kõik lapsed peaksid saama kõiki vaktsiine, võiks arvata, et läbi on viidud karmid ohutustestid, mis on korduvalt kinnitanud, et vaktsiinid, nende koostisosad ja süstimisskeem on täiesti ohutu. Kainestav tõde on aga, et see ohutustestimine on silmatorkavalt puudulik ja paljudel juhtudel polegi seda kunagi tehtud. 

Kuni neid erakordselt tõsiseid ohutusnõudeid adekvaatselt ei järgita, on ebaeetiline  ja võimalik, et ka ohtlik  lapsi sunniviisiliselt vaktsineerida. Võtame näiteks alumiiniumi, mida lisatakse vaktsiinidele alates 1930-ndatest, et keha immuunsüsteem aktiveerida. Alumiinium on hästi dokumenteeritud neurotoksiin, mis on seotud Alzheimeri tõvega, epilepsiaga, astmaga, hüperaktiivsusega ja Downi sündroomiga. Vaatamata ohtudele pole kunagi tehtud adekvaatseid kliinilisi uuringuid, mis kinnitaksid alumiiniumi ohutust vaktsiinides”.

Tõepoolest, just vaktsiinide ohutuse tõestusmaterjalide vähesus on see, mis paneb lapsevanemaid muretsema ja ühest või enamast vaktsiinist loobuma. Enamasti on selliste vanemate lastel tekkinud varasemalt vaktsineerimise järel tõsine vastureaktsioon või nad teavad kedagi, kes pärast vaktsineerimist krooniliselt haigestus. Selline kogemus on pannud neid vaktsiinide kohta omal käel uurima ja nad ei lase enda lapsi vaktsineerida ilma seejuures kõiki riske teadmata.

Ent selle asemel, et lapsevanemate ebakindluse hajutamiseks vajalikke metodoloogilisi teaduslikke uuringuid läbi viia, on vaktsiinitööstus valinud ühinemise meditsiinialaste kaubandusliitudega, mida rahastavad farmaatsiaettevõtted ja avalikud terviseasutused, ning pressivad Kongressilt välja kohustuslikke vaktsineerimisseadusi, mis välistavad vaktsiinidest loobumist. Ja miks ka mitte? Sunniviisiline vaktsineerimine tagab maksimaalse kasumi, sest kui juhtub, et nende vaktsiinid teevad rohkem kahju kui kasu, ei pea nad tagajärjedega tegelema.

Lisaks sellele, et siiani pole tehtud vaktsiinide pikaajalisi ohutusuuringud, mis arvestaksid samal päeval mitme vaktsiini süstimist, on veel üks ohutusküsimus, mis rutiinselt mati alla lükatakse – vaktsiinide tagasikutsumised. Ja pange tähele – kõikidest ravimitest kutsutakse just vaktsiine kõige enam tagasi!

GBI Researchi 2012. aasta aruandes teatasid eksperdid, et vaktsiinid „ei vastanud ohutusstandarditele”. Aastatel 2007 kuni 2010 kutsuti tagasi 14 vaktsiini ja seda järgmistel põhjustel:

  • tõsine vastureaktsioon;
  • märgistamisviga;
  • vigane kvaliteet (nõrgem toime, saasteainete leidumine, nt klaasosad);
  • tootmisdefektid.

Kokkusattumuse väide ei pea paika, kuna vaktsiinikahjustused muutuvad tavaliseks
Mida aeg edasi, seda rohkem vaktsiinivigastusi tekib ja ravimitööstuse väide, justkui oleks tegu kokkusattumusega, on järjest vähem usutav ja lausa absurdne. Täna võib vaktsiinivigastusi käsitleda nagu vähki – neid esineb juba nii palju, et enamik inimesi teab kedagi, kes on põdenud vaktsiinist põhjustatud tõsist kõrvalmõju. Kasvavat skeptitsismi soodustab ka statistika, mis paljastab õõvastavaid paralleele vaktsineerimismäära ja haiguste sagenemise vahel.

Uudistekanali WJTV12 News 2017. aasta jaanuari aruandes on kirjas, et Mississippis on USA kõrgeim vaktsineerimismäär. Lisaks esineb seal kõige rohkem autismi. Kokkusattumus? Keegi ei tea, kuid kuna seda ei saa tõestada, nõuavad vanemad endale juriidilist õigust ise otsustada, milliseid vaktsiine ja millal nende lapsed peaksid saama.

Sama stsenaarium esineb ka teistes osariikides. Kroonilisi haigusi ja puudeid, sh autismi, põdevate laste arv kasvab. Samuti kasvab laste ja täiskasvanute arv, kellel on olnud tõsine vastureaktsioon vaktsiinidele. Selle tulemusel on isiklik kokkupuude vastureaktsioonidega lisaks paljudele arstidele ka mitmel kuulsusel ja poliitikul.

Näiteks esines tuntud näitleja Robert De Niro hiljuti avalikkuse ees sõnavõtuga, kus ta kahtles vaktsiinide ohutuses ning mainis vaktsiinide ja autismi vahelist tõestatud seost – tema enda lapsel tekkis vaktsineerimise tagajärjel autism. Endine California senati sekretär Rick Rollens ja pensionile jäänud poliitik Dan Burton on kaks näidet isikutest, kes töötasid valitsuse heaks ja jagasid avalikult oma isiklikke kogemusi pereliikmetest, kellel oli tõsine vastureaktsioon vaktsiinile ja kes muutusid autistlikeks.

Isegi president Trump on viidanud oma avalikes sõnavõttudes potentsiaalsele lingile autismi ja vaktsineerimise vahel ning väljendanud kahtlust, kui ohutu see ühe vitsaga löömise vaktsiinipoliitika ikkagi on. Kõiki neid on tugevalt kritiseeritud selle eest, et nad üritasid tekitada vaktsiinide ohutuse teemal diskussiooni ja see näitab, et pole vahet, mis ametit sa pead, kui julged vaktsiinide ohutust küsimuse alla seada, naerdakse sind nagunii välja. Ent see trend ei saa igavesti jätkuda. Ühel hetkel kukub kokkusattumuse teooria kokku ja seda me praegu näemegi.

Paraku käivad paljud inimesed siiani kinnisilmi ringi ega huvitu teemast enne, kui see neid isiklikult ei puuduta. Viimased aastad on aga näidanud, et vaktsiinivigastuste arv üha kasvab ja see mõjutab järjest suuremat hulka inimesi. Ent siinkohal tekib põhjendatud küsimus – kui halvaks peab olukord minema, et vaktsiinide ohutuse teema ükskord ometi avalikkuse ette tiritaks ja teemaga tegelema hakataks?

Allikas:    mercola.com 

Вакцины и подавление иммунитета

Все вакцины без исключения подавляют иммунитет, то есть они ослабляют нашу иммунную деятельность. Химические вещества, содержащиеся в вакцинах, ослабляют нашу иммунную систему; содержащиеся в вакцинах вирусы ослабляют иммунную деятельность, а чужеродные ДНК и РНК из животных тканей ослабляют иммунитет. Торальдо (Toraldo) и др. обнаружили, что хемотаксис и метаболизм полиморфноядерных нейтрофилов были значительно снижены после вакцинации, и в течение нескольких месяцев не возвращалась к норме. Другими показателями ослабления иммунной системы являются: снижение жизнеспособности лимфоцитов, гиперсегментация нейтрофилов, пониженное содержание белых кровяных телец. Все вакцины в определенной степени ослабляют иммунитет, и это неравноценный обмен, на который мы решаемся. Медицинская теория утверждает, что мы получаем иммунитет к одной болезни ценой небольшого снижения сопротивляемости. Но я повторяю, что мы обмениваем ослабление всей иммунной системы (которая является нашей единственной защитой против всех известных болезней, вызываемых миллионами болезнетворных организмов), на временный иммунитет к одной, как правило, безобидной детской болезни. Таким образом, мы идем на совершенно невыгодную сделку. По словам Маллинза (Mullins), “мы променяли свинку и корь на рак и СПИД”.

Такой обмен не стоит того, чем мы рискуем. А рискуем мы получить гораздо больше болезней, чем мы “предотвращаем”, согласившись на прививки. [Далее мы увидим, что в действительности мы ничего не предотвращаем]. Хорошим примером может служить ежегодный ритуал прививок против гриппа. Одна прививка может содержать только две или три разновидности вируса гриппа, отсюда и названия: азиатский, японский, индийский грипп или свиной грипп. Но в действительности существуют тысячи, а может быть и миллионы вирусов, вызывающих грипп. Делать прививку от одного или двух их них не имеет смысла — многие заболевают гриппом и после прививки. Мы не знаем, какая разновидность гриппа поразит нас в том или иному году и в том или ином месте. Поэтому лучший способ не заболеть гриппом — это рационально питаться и получать все необходимые организму витамины и минералы. Только при помощи правильного питания можно создать и поддерживать сильную иммунную систему, в то время как вакцины подрывают наш иммунитет. Была выявлена связь между вакцинами и СПИДом, а также другими иммунодефицитными расстройствами.

Вакцинация ослабляет иммунную деятельность нашего организма, из-за чего мы подвергаемся опасности распространения многих других заболеваний. Было бы очень наивно думать, что, получив одну прививку гриппа, мы никогда не заболеем другими существующими его разновидностями, особенно учитывая, что вирусы могут очень быстро мутировать в благоприятных условиях. Единственное, что нужно делать, чтобы не отстать от этих быстро мутирующих вирусов, это заправлять нашу иммунную систему хорошим питанием и максимально ухудшить условия для роста вирусов. Иными словами, патогенные вирусы не будут расти там, где условия этого не позволяют. Быть или нет болезни — определяет наше здоровье, а не микробы или вирусы как таковые. Микроорганизмы плеоморфны, то есть они могут изменяться вместе со средой обитания; палочки становятся кокками и наоборот. Думать, что микробы вызывают болезни, означает не нести ответственности за свое здоровье и перекладывать ее на кого-то, кто может убить этих микробов при помощи токсических химикатов (лекарств), даже если эти лекарства или вакцины вредят нашему организму. Вакцины предотвращают здоровье!

Вакцины снижают иммунитет различными способами:

Вакцины содержат много химических веществ и тяжелых металлов, таких как ртуть и алюминий, которые сами по себе являются иммуноподавляющими. Ртуть в действительности вызывает изменения в деятельности лимфоцитов и снижает их жизнеспособность.
Вакцины содержат чужеродные ткани и чужеродные ДНК и РНК, что приводит к подавлению иммунной системы из-за реакции отторжения.
Вакцины изменяют соотношение Т-хелперов к Т-супрессорам; такое же соотношение можно видеть при СПИДе. Это соотношение — главный показатель нормального функционирования иммунной системы.
Вакцины изменяют метаболическую деятельность полиморфноядерных нейтрофилов и снижают их способность к хемотаксису. Эти нейтрофилы защищают наш организм от патогенных бактерий и вирусов.
Вакцины подавляют иммунитет просто потому что перегружают нашу иммунную систему чужеродным материалом, тяжелыми металлами, патогенами и вирусами. Тяжелые металлы замедляют работу нашей иммунной системы, в то время как вирусы обустраивают себе место для роста и развития. Это равноценно тому, как если бы мы сковывали себя цепью и надевали наручники перед тем, как пойти плавать.
Вакцины перегружают нашу лимфатическую систему и лимфатические узлы крупными белковыми молекулами, которые не расщепляются должным образом в результате пищеварения, поскольку вакцины минуют пищеварительный процесс, попадая в наш организм при помощи инъекций. Именно поэтому аллергию связывают с действием вакцин: они содержат крупные белковые молекулы, представляющие собой циркулирующие иммунные комплексы, которые аллергизируют наш организм.
Вакцины снижают количество жизненно необходимых, укрепляющих иммунитет питательных веществ, таких как витамины С и А, а также цинк, которые необходимы для сильной иммунной системы. Именно эти питательные вещества укрепляют нашу иммунную систему, питают белые кровяные тельца и фагоциты и делают их работу оптимальной.
Вакцины нейротоксичны и снижают скорость нервных реакций и передачи импульсов мозгу и другим тканям. Теперь нам известно, что некоторые лимфоциты связываются непосредственно с мозгом через сложный комплекс нейромедиаторов. Изменение этих факторов также ослабляет наш иммунитет.

Связь вакцин со СПИДом

Хотя медики не любят упоминать вакцины и СПИД в одном предложении, существует масса улик, свидетельствующих в пользу связи СПИДа с вакцинами. Батрэм (Buttram) и Гофман (Hoffman) заявляют: “Метод непрямой иммунофлуоресценции, используемый для оценки Т-лимфоцитов, показал временное снижение… соотношения Т-хелперов к Т-супрессорам в образцах крови… взятых после прививки”. Это означает, что сразу после прививки наша кровь выглядит как кровь больного СПИДом. Диагноз СПИДа ставится при снижении отношения Т-хелперов к Т-супрессорам. То же самое происходит после прививок. Является ли совпадением то, что в странах, где свирепствует СПИД, сделано наибольшее количество прививок? И это вовсе не шутка, когда спрашивают: “Мы меняем свинку и корь на рак и СПИД?”

Если мы рассмотрим производство вакцин, мы увидим их связь с обезьяньими вирусами, такими, как например, SV-40, который вызывает иммунодефицит (схожий со СПИДом) у обезьян. Некоторые ученые полагают, что ВИО и ВИЧ — очень схожие вирусы, а может быть один и тот же. Когда его обнаруживают у обезьян — он называется ВИО, когда у человека — ВИЧ. Весьма вероятно, что чужеродное происхождение ВИО делает его смертельным для нашей иммунной системы, и она разрушается. Прививки и СПИД явно взаимосвязаны, и медицинская литература дает нам много таких примеров. Первые гепатитные вакцины печально известны тем, что они вызывали СПИД и были изготовлены из крови гомосексуалистов, среди которых был высокий уровень гепатита и СПИДа. Во времена первых прививок против гепатита (в 1970-х) в медицинской литературе встречались многочисленные указания на связь этих прививок со СПИДом, и поэтому люди боялись делать эти прививки. Да, кто-то боялся и гепатита, и хотя много людей ежегодно болело гепатитом, мы гораздо больше боялись СПИДа, который протекает значительно тяжелее и имеет бóльшую летальность.

Существует много других теорий по поводу того, как вакцины породили эпидемию СПИДа, но ни одна из них не доказана в достаточной степени. В то же время факт, что ВИЧ — болезнь, идентичная вызываемой ВИО, обнаруженным у обезьян, очевиден. Являются ли ВИЧ и ВИО одним и тем же вирусом? Приводит ли SV-40 к иммунному подавлению или к иммунодефициту? Лондонская “Таймс” писала в 1987 г. о том, что оспенная вакцина, содержащая ВИЧ, была завезена на Гаити, в Бразилию и Африку. Некоторые врачи имели собственные догадки о происхождении СПИДа, но они ими не поделились, и был упущен шанс продемонстрировать, что все вакцины подавляют и подрывают иммунитет реципиента. Вопрос о том, содержат ли вакцины настоящий вирус иммунодефицита человека, может еще оставаться открытым, но они безусловно ослабляют иммунную систему. В наши дни вакцины производятся с большей осторожностью, улучшены методы выявления и удаления побочных вирусов, но вакцины, тем не менее, остаются опасными по определению и создают благоприятные условия для многих болезней, которые разовьются позднее.

Настоящий иммунитет: откуда он берется? Из питания!

Наука замалчивает наиболее ценную составляющую здоровья — питание. Что поддерживает нашу иммунную систему и позволяет жить энергичной здоровой жизнью? Питание. Что помогает преодолеть самые разрушительные из известных человечеству болезней? Питание. Что является основным фактором для выздоровления? Питание. Что требуется организму для самоисцеления? Питание. Каков основной фактор, предохраняющий от болезни? Питание. Что упускает из виду современная аллопатическая медицина? Питание. Питание и только питание поддерживает нашу иммунную систему и помогает организму защищать себя от чужеродных патогенов. Травы, пища, питательные вещества и витаминные добавки — это “тур-де-форс”, они бесценны для нашего иммунитета, и этот факт игнорирует медицинская наука в пользу лекарств (химических веществ).

Можно предположить много причин, по которым медицинская наука предпочитает не обращать внимания на этот самый важный аспект нашего здоровья… возможно, потому что брокколи и морковка не приносят прибыли. Но есть направление в науке, которое бескорыстно ищет правду, а не прибыль. Травники и натуропаты веками лечили разрушительные болезни природными лекарствами и правильной диетой. Медицина отвергла диету и питание (а также травы), так как им не нашлось места в научной медицине. Но скромные растения могут вылечить лучше, чем аналогичное количество аллопатических изготовленных человеком (синтетических) лекарств, которые, хотя и имеют природное происхождение, все же токсичны из-за своей дозировки и должны очень точно контролироваться.

Расхождение путей аллопатических и растительных натуропатических лекарств прослеживается в философии вакцинации. Вакцины — это единственный способ, которым современная медицина должна “предотвращать” болезни, так как она не верит в травы и рациональное питание и не использует их. Поэтому токсичные вакцины — ее единственное орудие “поддержания здоровья”. Травники и натуропаты подходят к человеку с совершенно другой точки зрения. Они учат людей жить в согласии с природой, питаться естественно и не создавать благоприятной для роста патогенов среды. При регулярном очищении организма болезнь не будет для него проблемой. В своих тщетных и ошибочных попытках “предотвратить” болезнь, аллопатия хочет укрепить здоровье, заставляя организм иметь дело с большим количеством токсинов (вакцин). К тому же вакцины вызывают болезни, многие недуги, многочисленные расстройства, а также закладывают основу для роста рака, подавляя способность нашего организма отражать атаки патогенов. Аллопатия подавляет важные функции организма, наполняя его токсинами. Натуропатия помогает организму уничтожать токсины, поддерживая иммунную деятельность организма.

Следовательно, существует много расхождений, много различий между аллопатией и натуропатией. Кроме того, законы нашей страны допускают только аллопатические методы “предотвращения” болезней (т.е. вакцинацию), а не другие — более эффективные и менее вредные, такие как гомеопатия и натуропатия. Многие религии отвергают прививки, потому что вакцины противоречат их принципам, являясь продуктами крови, выращиваемыми на абортированных плодах, на человеческих и животных тканях. Вакцины, выращенные на животных тканях, абортированных плодах и раковых клетках противоречат любому разумному суждению и здравому смыслу, независимо от веры. Значит, наш здравый смысл дает нам право быть против грязных вакцин, независимо от религиозных убеждений.

Уже не секрет, что хороший иммунитет строится на правильном питании; медицинская литература изобилует исследованиями мельчайших деталей связи иммунитета с питательными веществами. Предвзятое отношение больше не может скрыть того факта, что питание играет большую роль в жизни человека (и в деятельности его иммунитета). Современная магистральная наука подтверждает, что питание является ключевым фактором нашего здоровья. Питание поддерживает нашу иммунную систему как ничто другое. Филд (Field) утверждает: “Общеизвестно, что питание важно для развития и работы иммунной системы”. Харбидж (Harbige) отмечал, что “питание и его характер могут оказывать глубокое влияние на иммунные функции, сопротивляемость инфекции и аутоиммунность человека и животных”. Скримшоу (Scrimshaw) и Сaн-Джованни (SanGiovanni) заявляют, что “инфекции… оказывают вредное воздействие на алиментарное состояние… И наоборот, почти любая достаточно ощутимая нехватка питательных веществ будет ослаблять сопротивляемость инфекции”. Чандра (Chandra; Am J Clin Nutrition 1997; 66(2):460s–463s) тоже отмечал: “Питание является определяющим фактором иммунных реакций, а недоедание — самой распространенной причиной иммунодефицита во всем мире”. Чандра и Чандра (Prog Food Nutrition Sci 1986; 10(1–2):1–65) утверждали, что “иммунная система играет ключевую роль в способности организма бороться с инфекцией и снижать риск образования опухолей, аутоиммунных и дегенеративных заболеваний”.

Кроме того, хотя эта информация является новой для нас, она нова все же не для всех. Многие люди всегда поддерживали точку зрения, что сильная иммунная система начинается с хорошего питания. Роджер Вильямс, Лайнус Полинг, Эван Кэмерон, Адель Дэвис, Джон Р. Кристофер, Джетро Клосс и другие выдающиеся диетологи много лет заявляли, что питание важно для здоровья, но эти заявления игнорировались. Доходы от искусственно синтезированных лекарств ставились выше здоровья покупателей, и многие безо всякой необходимости страдали во имя науки, в то время как могли быть вылечены простым растительным лекарством или диетой. Значение питания преуменьшалось последние 80 лет в пользу патентоспособных лекарств (искусственно синтезированных препаратов). Возможно, эра пенициллина была главнейшей причиной упадка питания как составляющей нашего здоровья. Поиски волшебной пули начались с “соединения 606” Пауля Эрлиха и продолжаются по сей день. Мы думаем, что рак должен излечиваться извне при помощи искусственно синтезированных препаратов, игнорируя внутренние основы и врожденные способности организма (к самоизлечению)… обусловленные, конечно же, питанием. Будем надеяться, что в следующем десятилетии будут сделаны значительные шаги в области питания и здоровья, чтобы компенсировать потерянное время. Многие врачи в свободное время изучают диетологию, фитотерапию и гомеопатию. Их пациентам от этого будет только лучше. По мере появления врачей, ориентированных на здоровое питание, у людей появляется выбор, куда обратиться в случае необходимости. Питание дает здоровье и жизненную энергию! Вакцины предотвращают здоровье!

Вакцины и рак

“Я никогда не встречал рак среди непривитых людей” — д-р В. Б. Кларк, ок. 1909 г.

Обычно мы не связываем прививки с раком, но в медицинской литературе много упоминаний о том, что прививки вызывают рак. Иногда рак возникает на месте инъекции, а иногда лимфатический тип рака может возникнуть много лет спустя. Вакцины вызывают рак. Да, не всякий заболевает раком после прививки, но организм все равно был засеян ингредиентами, способствующими росту рака. Представьте, что рак стоит за дверью. Однажды ее откроют, и рак войдет. Исследования д-ра Винсента, сделанные в Отделении биологических оценок (Biologic Terrain Assessment — BTA) показали, что перед всеми детьми, заболевшими раком, прививки открыли эту дверь. Теперь те дети, у которых рак не развился (в явном виде), могут свести на нет эту вероятность благодаря хорошему питанию. Прежде всего, нужна определенная среда для роста рака, и прививки создают эту среду. Трудно отрицать причинную связь, когда рак появляется на месте инъекции. Невероятно, но и тогда врачи объясняют своим пациентам, что это совпадение и рак не связан с прививкой!

Кроме того, еще в XIX в. было известно, что вакцины засоряют наши лимфатические протоки и содержат токсичные вещества, которые могут привести к заболеванию, даже раку. Даже у самого Дженнера были проблемы с его вакцинами, так как они вызывали болезни и смерть. Его чуть не линчевали в одном городе за его лицемерные выдумки. Наша лимфатическая система сконструирована для транспортировки лимфоцитов по организму и поддержания контроля через клеточный иммунитет. Таким образом, инъекции крупных белковых молекул (чужеродных тканей, содержащихся в прививках) забивают наши лимфатические узлы и создают проблемы для лимфатической системы. Следовательно, нет никакой тайны в том, что существует связь между вакцинами и лимфатическими заболеваниями, такими как лейкемия и лимфома.

“Сифилис, туберкулез, золотуха, рак, рожа и почти все кожные заболевания были переданы, вызваны или усилены вакцинацией” — д-р Вильям Хитчман

“Из-за прививок рак и другие ужасные болезни ежедневно поражают добропорядочные семьи” — д-р Эдвард Хотон, BAMD, MRCS

“По словам экспертов, 98 миллионов американцев, которые получили полиовакцины в 1950-х — 60-х годах, могут заболеть смертельной формой рака мозга из-за прививочного материала… Исследователи из Медицинского центра Чикагского университета говорят, что полиовакцина была заражена вирусом, и что теперь они обнаружили генетический материал этого вируса в мозге определенного количества жертв рака” — д-р Джэкоб Рэчлин, цитата из Weekly World News of Lantana, Филадельфия

Естественно, все, что ослабляет наш иммунитет, в итоге приведет к раку, поскольку именно наша иммунная система ежедневно очищает наш организм и удаляет из него мутировавшие (раковые) клетки. Если этого не будет происходить, рак будет расти и развиваться, не контролируемый нашей иммунной системой. Значит, для защиты от рака нам нужна сильная иммунная система, а вакцины предотвращают здоровье.
Вакцины и аутоиммунные заболевания [Инъекции чужеродных ДНК и РНК животного происхождения]

Сегодня аутоиммунные заболевания — это обычное явление, а еще несколько лет назад они были очень редки. Кто-нибудь задавался вопросом, почему сегодня мы здоровы, и в один прекрасный день наш организм вдруг перестает узнавать свои собственные клетки? Есть ли связь между инъекциями чужеродных животных ДНК и РНК и нынешней эпидемией аутоиммунных заболеваний? Барт Классен (Bart Classen, MD) сделал замечательное исследование на тему связи прививок и аутоиммунных заболеваний, особенно сахарного диабета, который он считает маркером для всех аутоиммунных состояний. Его исследование показало, что чем больше делается прививок, тем больше появляется случаев заболевания диабетом (и аутоиммунных заболеваний). Исследование д-р Классена показало, что эта закономерность сохраняет свою силу и для животных — после прививок увеличилось число страдающих диабетом. Затем он перенес свои исследования на привитых людей. Ретроспективное исследование, проведенное в пяти различных группах населения, подтвердило его выводы. Чем больше прививок было сделано, тем больше был процент заболевания диабетом (и другими аутоиммунными заболеваниями).

Интересно отметить, что повысилась заболеваемость диабетом детского возраста или ювенильным, о котором нам говорят теперь, что это в своей основе “генетическое” заболевание. Исследования д-ра Классена обнаружили, что прививки (любые прививки) могут также вызвать увеличение заболеваемости детским диабетом. Теперь одна из теорий гласит, что антигенная структура вирусов кори и свинки схожа с антигенной структурой бета-клеток (которые производят инсулин) в поджелудочной железе. Таким образом, когда наш организм производит антитела к вирусу кори, эти антитела атакуют и бета-клетки поджелудочной железы. Viola diabetes!

Вакцины создают основу для аутоиммунных заболеваний, когда инородные животные ткани вводятся с помощью инъекций в нашу кровь. Эта процедура изменяет наши гены (“прыгающие” гены) и разрушает нашу лимфатическую систему. Аутоиммунные болезни сегодня более распространены, чем до начала массовых прививочных кампаний, начавшихся в 1940-х годах. Аутоиммунные заболевания — боковой амиотрофический склероз, рассеянный склероз, ревматоидный артрит и диабет — являются тяжелыми болезнями, и к ним нельзя относиться легкомысленно. Они навсегда меняют жизнь людей и стоят дороже денег, учитывая время, стресс и в конечном итоге смертельный исход. Существуют предположения, что аутоиммунные состояния могут стоять за такими заболеваниями, как аутизм; в медицинской литературе упоминается об аутоиммунности клеток мозга. Если организм не узнает даже собственные клетки, значит, его обманули, заставив думать, что эти клетки больше не его. Почему это происходит? Может ли СПИД быть аутоиммунным состоянием, при котором лимфоциты работают друг против друга? А бесчисленные неврологические, почечные расстройства, болезни крови, и многие другие болезни, связанные с прививками? Если мы хотим иметь отменное здоровье, мы должны избегать аутоиммунных расстройств. Все должны помнить, что прививки предотвращают здоровье!

[Примечание: д-р Классен полагает, что диабет является показателем (маркером) аутоиммунности].

Источник:  http://www.1796kotok.com/vaccines/opinions/suppression.htm
Оригинал по адресу: http://www.mercola.com/article/vaccines/immune_suppression.htm

Home » Dr. Joseph Mercola arutleb vaktsiinidest

KAS SOBID LASEROPERATSIOONIKS?

Võta 1-2 minutit, tee kiirtest ja saad teada! Kui vastus on positiivne, kutsume sind sobivusuuringule TASUTA.

Teemad

Klientide kogemused

TOO ELLU SELGUST!

Prillivaba elu esimeseks sammuks on Flow 2.0 silmauuring, kus saad teada oma sobivuse silmade laseroperatsiooniks.

TOO ELLU SELGUST!

Prillivaba elu esimeseks sammuks on Flow 2.0 silmauuring, kus saad teada oma sobivuse silmade laseroperatsiooniks.

Happy young couple standing in the park, delighted with their new vision without glasses and contact lenses, pointing to the right at the text box.