SUUR STATISTIKA: Mida arvavad 1500 inimest päriselt silmade laserprotseduurist?

Kas tahaksid teada, millise tagasiside annavad ausalt ja anonüümselt pea 1500 KSA Silmakeskuses silmade laserprotseduuri läbinud klienti? Kas inimesed on oma otsusega rahul? Kuidas on see mõjutanud nende elukvaliteeti, enesekindlust, spordi tegemist ja muud? Kuidas hinnatakse oma taastumist? Kuidas on inimesed rahul laserprotseduuri hinnaga? Suur ülevaade laserprotseduuri läbinud klientide arvamustest on teie ees!

Küsitluse viisime läbi KSA Silmakeskuses miinusprillidest vabanenud klientide seas, et täpsemini mõista, mida anonüümselt ja ausalt meie teenustest ning kliinikust arvatakse. Saime vastuseid pea 1500 inimeselt! Suurem enamus vastajatest ehk 86% on läbinud Flow 2.0 laserprotseduuri. Neid inimesi, kes olid aastaid tagasi otsustanud LASIK-operatsiooni kasuks, oli 7  %. Seega võib öelda, et küsitluse tulemused on suuremas osas lõike- ja puutevaba Flow 2.0 laserprotseduuri kohta.

Algselt oli plaan küsitlusest kokkuvõtteid teha vaid meie enda jaoks. Kuna tulemused aga olid mitmes mõttes väga üllatavad ja kõnekad, siis otsustasime, et jagame neid ka avalikult. Kindlasti on see info vägagi huvipakkuv ja kasulik neile, kes ka ise silmade laserprotseduuri tegemist kaaluvad. Seega suur ülevaade on teie ees!

Elu enne laserprotseduuri

Küsitlusest selgus, et prillide ja kontaktläätsede kandmine on inimestele tihti ebamugav ja põhjustab erinevaid kaebuseid. Kõige enam toodi välja kaebuste all (valida võis mitu vastusevarianti) 57  % juhtudest, et silmad olid väsinud, 45  % inimesi häiris silmade kuivus, 22-23  % vastajatest kannatasid peavalude ja punaste silmade käes. Vaid 24% vastajatest ütlesid, et neil ei esinenud kaebuseid.

Avatud vastustes mainiti väga palju seda, et prillid olid väga ebamugavad, tüütud, hõõrusid, libisesid pidevalt maha ja läksid uduseks. Samuti on inimeste jaoks ebamugavuseks see, et prillide kandmise tulemusena jäid ninale ja ninajuurele prilli jäljed, mis tekitasid valu ja ebamugavustunnet, kuni nahaprobleemideni välja.

Mis aga oli peamine põhjus, miks silmade laserprotseduuri kasuks otsustati? Taas võis valida mitu enda jaoks kõige olulisemat põhjust. Kõige populaarsem vastus 80%-ga oli see, et sooviti hästi näha. 70  % vastajatest tunnistasid, et võtsid otsuse vastu, kuna prillide ja läätsede kandmine oli ebamugav. 44  % olid väsinud pidevast planeerimisest, mida prillid ja läätsed endaga kaasa tõid. Populaarseks vastusteks oli ka soov hobide või töö pärast saada suurepärast nägemist (43  % vastajatest). Samuti ka see, et kätte oli jõudnud inimese jaoks aeg, kus rahaliselt oli võimalik seda endale lubada (41 % vastajatest). Kuna laserprotseduuri tegemise eelduseks on see, et miinus on olnud paar aastat stabiilne, siis ka see oli 40  % vastajatest põhjuseks, miks nad laserprotseduurile tulid.

Miks aga valiti just KSA Silmakeskus silmade laserprotseduuri tegemiseks? 65% vastajate jaoks on KSA Eestis kõige tuntum silmakliinik. 50  % valisid KSA, kuna nende sõber või tuttav soovitas või oli protseduuril käinud. Näiteks 37  % vastajatest valisid KSA protseduuri tüübi pärast ehk kuna teostame puute- ja lõikevaba Flow 2.0 laserprotseduuri. Avatud vastustes mainiti kõige rohkem seda, et KSA tundus väga usaldusväärse ja turvalise valikuna tänu pikaajalisele kogemusele, meeldivale ja professionaalsele suhtlusele ja klientide tagasisidele, mida oli võimalik leida KSA kohta internetist.

Elu pärast laserprotseduuri

Järgnevad tulemused olid meiega jaoks vägagi üllatavad positiivses mõttes ja oleme ülimalt õnnelikud ja tänulikud, et silmade laserprotseduuril ja meie tööl on nii oluline roll mängida inimeste eludes.

Küsimusele „Kas oled rahul, et laserprotseduuri ära tegid?“, vastas jaatavalt 99% inimestest. Põhjustena, miks 1  % polnud tulemusega rahul, toodi kõige enam välja seda, et miinused tulid tagasi. On täiesti arusaadav, miks nägemise tagasilangus pärast laserprotseduuri on inimese jaoks frustreeriv. Kõigi poolte eesmärk laserprotseduuri tegemisel on alati see, et inimene oleks miinusnägemisest elu lõpuni vaba. Silm on aga ajas muutuv organ ja midagi püsivat meie keha juures pole. Kõik muutub, areneb ja mõned patsiendid vajavad ka täiendavat korrektsiooni. KSA Silmakeskuses on kordusprotseduuri vajadus umbes 1-2 % patsientidest. Põhjuseid, miks miinus tagasi tuleb, võib olla mitmeid. Näiteks soovitame laserprotseduuriga oodata, kuniks silm on nö lõplikult välja arenenud – see toimub tavallisel 21-22-eluaasta vahel. Protseduuri tegemine ajal, mil silma areng ei ole veel seisma jäänud, võib kaasa tuua olukorra, kus väike miinus tuleb paari aasta pärast tagasi. Samuti võivad sügavama refraktsiooniveaga (tavaliselt -7 ja rohkem) patsiendid vajada suurema tõenäosusega täiendavat protseduuri, et saavutada ideaalne nägemine. Pakume KSAs laserprotseduurile 5-aastast garantiid selleks, et miinuse tagasi tulemise korral oleks kliendile korduv protseduur tasuta.

Küsitluse tulemustest selgus ka see, et silmade laserprotseduur on korralik enesekindluse tõstja. Lausa 78% vastajates ütlesid, et tunnevad end pärast laserprotseduuri tegemist enesekindlamalt. 22  % vastajatest olid sama enesekindlad nagu varemgi. Enesekindluse tõus on tingitud sellest, et tänu korras nägemisele usaldavad inimesed ennast rohkem ning saavad igapäevaeluga paremini ja lihtsamini hakkama. Lisaks mainiti ka seda, et paljudele meeldib oma prillivaba välimus rohkem. Ehk kui vajad tõuget enesekindluse tõstmiseks, siis unusta uute riiete šoppamine või ilusalongi külastus, vaid tule laserprotseduurile! 🙂

Kuidas on aga lood elukvaliteedi tõusuga protseduuri järgselt? Uskumatu, aga 97% vastajatest ütlesid, et nende elukvaliteet on tänu nägemise korda tegemisele tõusnud. 3  % jaoks oli elukvaliteet sama, mis enne. Küsimusele, kas igapäevaelu on tänu laserprotseduuri tegemisele muutunud mugavamaks, siis 99% vastajatest ütles, et „jah“. 1  % vastajatest ei tundnud erinevust.

Oleme tihti kuulnud oma kliente rääkimas, kuidas silmade laserprotseduur on olnud nende elus üks parimaid otsuseid ning nüüd saime me ka statistiliselt teada, kui paljude inimeste kohta see kehtib. 93% vastajatest ütlesid, et tegu on nende ühe elu parima otsusega!

Laserprotseduuri tegemine mõjutab positiivselt ka inimeste aktiivset elustiili. 85% vastajatest ütlesid, et nad naudivad spordi või aktiivsete tegevuste tegemist pärast laserprotseduuri oluliselt rohkem. Lisaks oli üllatav see, et 38% vastasid, et nende aktiivsus on tänu sellele ka tõusnud! Loomulikult on parem trenni teha, kui prillid alla ei vaju või kontaktläätsed silmas ei hõõru ning saab valida täpselt sellise treeningstiili, mida ise soovid!

Fakt on see, et kui ühel päeval saad ärgata suurepärase nägemisega, on elu muutunud kordades paremaks. Millised on aga need tegevused, mis on laserprotseduuri järgselt oluliselt nauditavamaks muutunud? Kõige populaarsem vastus oli rannas ja spaas käimine ning ujumine (84%). Teisel kohal oli trenni ja spordi tegemine (74%) ning kolmandal kohal autoga sõitmine (73%). 69  % jaoks on ka hommikul ärkamine ning hommikused toimetused palju paremad. Üksteise kannul populaarsuselt olid ka reisimine (68  %), hobidega tegelemine ja töötamine.

Avatud vastustes oli kõige enam mainitud ka see, et nüüd on absoluutselt kõike parem teha. Samuti öeldi, et erinevad meelelahutustegevused – kontserdikülastused, festivalid, matkamine, telkimine, kinos käimine jne – on oluliselt nauditavamad.

Silmade tervis ja laserprotseduurist taastumine

Kuidas hinnatakse laserprotseduurist taastumist? 24  % inimestest vastasid, et laserprotseduuri järgne taastumine „oli minu jaoks lihtne“. 66  % vastasid, et „oli natuke ebamugav, aga ei midagi hullu“ ehk kokkuvõttes 90% jaoks oli protseduurist taastumine lihtne või pisut ebamugav.

Kui kaua ajaliselt aga laserprotseduurist taastumiseks kulus? Kui küsisime, „Kui pikaks hindaksid oma protseduurist taastumist selle ajani, kui Sinu üldine füüsiline enesetunne oli juba tavapärane, aga nägemine polnud veel maksimumi saavutanud?“, siis kõige populaarsem vastus oli 39% juhul 4-6 päeva. 1-3 päevaga saavutas tavapärase enesetunde 24  % inimestest ja 7+ päevaga 27  %.

Flow 2.0 laserprotseduuri järgselt tuleb arvestada sellega, et isegi kui elustiili piirangud on kadunud ja võib taas oma tavapärase elustiili juurde pöörduda, siis nägemine taastub endiselt edasi ja seda 1 kuu kuni 2 kuu jooksul pärast protseduuri. Taastumine on ka väga individuaalne. Ehk on täiesti normaalne, kui mõni päev on nägemine juba suurepärane, samas teisel päeval on võib-olla keerulisem näha lähedale või silmad taastuvad hoopis erineva kiirusega.

Kui küsisime, kui pikaks hinnatakse oma protseduurist taastumist ajaliselt kuni selle hetkeni, kui nägemine oli saavutanud ideaalse lõpptulemuse, siis 45% kulus selleks 1-2 nädalat. 35  % vastajate nägemine oli lõplikult taastunud 2-3 nädalaga ning 20  % kulus lõpptulemuse saavutamiseks rohkem kui 2-3 nädalat.

Milline on meie klientide hinnang oma nägemisele protseduurijärgselt? 85% vastajatest ütlesid, et nad näevad oluliselt paremini kui varem prillide või kontaktläätsedega. 15  % vastasid, et näevad samamoodi nagu nägemisabivahendeid kasutades.

Küsimusele „Kas tunned, et Sinu silmad on pärast laserprotseduuri tegemist puhanumad või ”tervemad” kui seda olid läätsede või prillidega?“ vastas jaatavalt 64% inimestest. 36  % vastajatest ei pannud erinevust tähele.

70  % tunnistasid, et nad näevad pärast laserprotseduuri tegemist väga hästi, 25  % ütlesid, et nad näevad hästi ehk kokkuvõttes 95% inimestest on oma „uue“ nägemisega rahul. 5  %, kes vastasid, et näevad keskmiselt või halvasti, moodustasid enamuses vastajad, kellel on taastumine veel pooleli või kellel on miinus tagasi tulnud ning vajavad seeläbi korduvat protseduuri.

Hinnang KSA Silmakeskusele

Küsitlusele vastajatest soovitaksid KSA Silmakeskust oma sõbrale või tuttavale lausa 99% vastajatest!

Kuna raha teemad on samuti inimeste jaoks alati väga olulised, siis muidugi soovisime arvamust teada ka laserprotseduuri hinna kohta. Küsimusele „Kas laserprotseduuri hind oli aus võrreldes sellega, mida teenusena tagasi said?“ vastas 91% inimestest, et „jah, oli oma hinda väärt“. 9  % arvates oli teenus liiga kallis, kuid sellest hoolimata otsustati selle kasuks. Soovitustena toodi välja nii mõnigi kord seda, et õpilastele võiks olla soodushinnad. KSAs on õpilastele ja õpetajatele Flow 2.0 silmauuring vastavat staatust tõendava kaardiga 50 % soodsam ning laserprotseduurile kehtib 100€ soodustus. Ehk kui oled õpilane, siis julge seda öelda ning sulle kehtib soodustus.

Kuidas hinnati aga KSA Silmakeskuse töötajate professionaalsust? 95% vastajatest hindasid seda „väga heaks“ ja 4  % vastanutest hindasid professionaalsust „heaks“. Uurisime ka seda, kas silmauuringul ja protseduuripäeval saadud informatsioon oli inimese jaoks piisav, et kogu protsess oleks arusaadav. 97% inimestest vastasid, et nende jaoks oli kõik arusaadav. 3  % vastasid, et oleksid vajanud rohkem selgitusi.

Me soovime alati, et meie patsiendid oleksid maksimaalselt kursis kogu vajamineva infoga, seega julgustame alati küsima, kui mingi info jäi segaseks või arusaamatuks. Isegi kui protseduuri päeval läheb mõne asja küsimine meelest, on meile võimalik alati helistada, kirjutada ning laserprotseduuri järgsel nädalal on avatud ka 24/7 hotline, kuhu mistahes murega helistada võib. Oleme hiljuti teinud lisainvesteeringuid ka sellesse, et protseduuripäev oleks inimese jaoks rahulik, aga samas kogu vajamineva informatsiooni kätte saamine oleks võimalikult tõhus. Selles suunas oleme astunud mitu kliendisõbralikku ja tänapäevast sammu, mida on võimalik meie klientidel olnud kliinikus viimastel kuudel ka kogeda.

KSA klienditeeninduse taset hinnati samuti väga kõrgelt. Lausa 94% ütlesid, et klienditeenindus oli „väga hea“, 5  % hindasid taset „heaks“. Samuti on väga tore teada, et meie kliendid tunnevad end meie kliinikutes hästi. 95% vastajatest ütlesid, et meie kliinikute atmosfäär oli väga hea, 4  % hindasid atmosfääri heaks. Seda suuresti tänu tänapäevasele ja kaunile sisekujundusele, rahulikule muusikale ning samuti sellele, et ooteruumis on võimalik end kostitada smuutide, kohvi, tee ja magusate ampsudega. Samuti leiab sealt ka lugemist raamatute või värskete ajakirjade näol.

Selline oli kokkuvõte KSAs silmade laserprotseduuri läbinud inimeste arvamustest. Soovime südamest tänada kõiki, kes leidsid aega, et küsitlusele vastata – saime tänu sellele väga olulist informatsiooni! Ja samuti loodame, et see kokkuvõte on kasulik ülevaade neile, kes on alles alustamas teekonda suurepärase nägemise suunas. Olete alati oodatud KSA Silmakeskusesse!

Home » SUUR STATISTIKA: Mida arvavad 1500 inimest päriselt silmade laserprotseduurist?

KAS SOBID LASEROPERATSIOONIKS?

Võta 1-2 minutit, tee kiirtest ja saad teada! Kui vastus on positiivne, kutsume sind sobivusuuringule TASUTA.

Teemad

Klientide kogemused

TOO ELLU SELGUST!

Prillivaba elu esimeseks sammuks on Flow 2.0 silmauuring, kus saad teada oma sobivuse silmade laseroperatsiooniks.

TOO ELLU SELGUST!

Prillivaba elu esimeseks sammuks on Flow 2.0 silmauuring, kus saad teada oma sobivuse silmade laseroperatsiooniks.

Happy young couple standing in the park, delighted with their new vision without glasses and contact lenses, pointing to the right at the text box.